fbpx

O tym jak

Self-Care Jest Zajebiście Męskie

Google (Android 12L) Artykuł Dwujęzyczny Google (Android 12L)

I used to think that for a guy ‘self-care’ means going to the gym, eating healthy and having a clean shave. I would listen to my female friends talking about bubble baths or using a face cream and thinking that it definitely sounds nice but I would never do that myself. Real men aren’t supposed to do girly things like that. Or at least not publicly.

Kiedyś myślałem, że dla faceta „dbanie o siebie” oznacza chodzenie na siłownię, zdrowe odżywianie się i częste golenie się. Słuchałam koleżanek, które opowiadały o kąpielach z bąbelkami lub używaniu kremu do twarzy i myślałam, że to na pewno fajnie brzmi, ale sam nigdy bym tego nie zrobił. Prawdziwi mężczyźni nie powinni robić takich dziewczęcych rzeczy. A przynajmniej nie publicznie.

This was such a strong dogma that I purposefully wouldn’t allow myself to do anything remotely feminine. Partly because of the image I was trying to create. And even more so, because I was too afraid to look weak in my own eyes. I needed to prove to myself that I’m a real man and so I will only do what real men do.

To był tak silny dogmat, że celowo nie pozwoliłem sobie na robienie niczego choć trochę kobiecego. Częściowo z powodu wizerunku, który próbowałem stworzyć. Ale też głównie dlatego, że bałam się wyglądać słabo we własnych oczach. Musiałem sobie udowodnić, że jestem prawdziwym mężczyzną, więc będę robił tylko to, co robią prawdziwi mężczyźni.

Luckily in my late 20s I managed to leave behind that ball and chain of toxic masculinity. Today I take care of myself in ways that would never even cross my mind a couple years ago. I buy scented candles, I use a face lotion daily, I wear colourful clothes (that have pink in them!), I practice yoga, I sleep naked, I drink non alcoholic beer, I hug myself and listen to Lana Del Rey when I’m feeling low. Just to name a few.

Na szczęście pod koniec lat 20-tych udało mi się zrzucić tę kulę u nogi toksycznej męskości. Dziś dbam o siebie w sposób, o którym kilka lat temu nawet nie śniłem. Kupuję świece zapachowe, codziennie używam kremu do twarzy, noszę kolorowe ubrania (które mają w sobie róż!), ćwiczę jogę, śpię nago, piję piwo bezalkoholowe, przytulam się i słucham Lany Del Rey kiedy czuję się przygnębiony. Robię te oraz wiele innych praktych dbania o siebie.

I wish I could say that I completely don’t care how that makes me look. That’d be a lie, though. I still feel self-conscious most of the time, but I can feel that slowly changing, day by day, little defiance, by little defiance.

Chciałbym móc powiedzieć, że zupełnie nie obchodzi mnie, jak to wygląda w oczach innych, ale to byłoby kłamstwo. Nadal przez większość czasu czuję się niezręcznie, ale czuję też, że powoli się to zmienia, dzień po dniu, jeden mały bunt za drugim. 

20220701_154747

Practicing self-care also helped me realize something that’s pretty hard to swallow. Acting masculine as fuck was never meant for ladies’ eyes. It’s a shield that protects me from other men. 

Praktykowanie samoopieki pomogło mi również uświadomić sobie coś, co jest dość trudne do przełknięcia. Zachowanie się jak “prawdziwy mężczyzna” nigdy nie było przeznaczone dla kobiecych oczu. To tarcza, która chroni mnie przed innymi mężczyznami. 

That’s because men judge other men based on how strong or weak they appear, and so looking weak in society is like bringing wooden stick into a swordfight. Or so I used to believe…

To tarcza, która chroni mnie przed innymi mężczyznami. To dlatego, że mężczyźni oceniają innych mężczyzn na podstawie tego, jak silni lub słabi się wydają, a więc wyglądanie na słabego w społeczeństwie jest jak przynoszenie drewnianego kija do walki na miecze. Tak przynajmniej kiedyś sądziłem…

Well… the shield is down and I’m ready for the punches. Now I think it’s cool to be a little girly. To add a little Yin to my masculine Yan. I’m also really proud of my stick and I love the way it looks. I think THAT’s what masculine as fuck really means.

Cóż… moja tarcza jest opuszczona i jestem gotowy na ciosy. Dzisiaj myślę, że fajnie jest czasem zachowywać się w kobiecy sposób. Aby dodać trochę Yin do mojego męskiego Yan. Jestem też bardzo dumny z mojego kija i uwielbiam jego wygląd. Myślę, że to właśnie oznacza prawdziwą męskość.

0 0 votes
Article Rating

Podziel się z innymi!

Ucz się angielskiego po swojemu.

Rozmawiaj z każdym bez problemu.

Prosty system nauki i używania języka angielskiego dla tych, którzy mają mało czasu.

Read more:

Uczysz się języka angielskiego od lat, mniej więcej rozumiesz tekst czytany lub jak ktoś coś do ciebie mówi, ale mówienie samemu? No z tym już jest problem. Dlaczego tak jest?

Jak osiągnąć idealne życie? W tym artykule pokażę Ci inny samorozwój. Myślę, że ten koncept Ci się bardzo spodoba.

Moja historia pracy nad brytyjskim akcentem oraz nieoczekiwanej prawdy, którą odkryłem po dojściu do celu.